DOCUMANTATIE GROEP VOLKEL (DGV)

GESCHIEDENIS 

Omdat tot midden jaren 70  nog vrijwel niets bekend was over het ge­bruik van het vliegveld Volkel door de Luftwaffe, hebben Hans Sluijters en Bart Spierings in 1975 een begin gemaakt met het onderzoek naar de luchtoorlog in de regio.

 In 1976 werd een eerste crash­lijst opgesteld van Uden en de gemeenten rondom en door Bart Spierings en Henk Talen werden diverse vliegtuig­crash­plaatsen in kaart ge­bracht, met de metaaldetector afgezocht op nog aanwezige sporen en oogge­tuigen onder­vraagd. 

Behalve de vliegtuigcrashes was ook de hulp aan ontsnapte geallieerde vliegers een onderwerp dat in de beginperiode al de nodige aandacht kreeg. De resulta­ten van dit groepsonderzoek werd op papier gezet en dit resulteer­de in 1992 in medewerking aan het boek Pyama-House van Frans Govers.

 

Vaste opslaglocatie op vliegbasis

Na wat omzwervingen op de vliegbasis werd op verzoek van Piet Truren en Henk Talen in 1980 door de commandant vliegbasis, de kolonel H.Vendrig, be­sloten dat één derde gedeelte van gebouw 103, aan het Mariniersplein, voor opslag en tentoonstelling inge­richt mocht wor­den.

De Traditiekamer Typhoon was geboren en begon langzaam gestalte te krijgen.

 

ACTIVITEITEN VAN DE DOCUMENTATIEGROEP 

Boek over vijftig jaar Volkel

In 1998 werd op verzoek van de basisleiding door Ruud Wildekamp, Henk Talen en Piet Truren met medewerking van de overige leden van de Documentatiegroep Volkel, een boekwerkje samengesteld over de geschiedenis van vliegbasis Volkel. Het boek­werkje werd een fors boek van 288 pagi­na's en veel illu­stra­ties.

Gesteund door de luitenant-kolonel v.Duren en de Basiscommandant kolo­nel J. Ei­kel­boom, werd op woensdag 21 juni 2000 in de offi­ciersmess het resultaat gepre­sen­teerd met als titel Gestaag Gespannen, 50 jaar Vliegbasis Volkel, van

1e Tactische Jachtgroep tot First Fighter Wing.

Het boek werd gedrukt in een oplage van 4600 exemplaren. 

Geschiedkundig onderzoek

Op verzoek van de Documentatiegroep en nadien de Traditiekamer "Typhoon", werd vanaf 1986 archiefonderzoek uitgevoerd in het Public Record Office (nadien The National Archives) in Londen.

Bestudering van deze gegevens vindt door de leden van de Documentatiegroep plaats in de Traditiekamer. Alle Operations Record Books (dagboeken van geallieerde eenheden in de regio) die voor ons in Londen werden opgespoord werden door Wim Hermans keurig in mappen verzameld zodat ze ook voor personen van buiten de basis geraadpleegd kunnen worden. 

Werkgroep Vliegvelden

Wim Hermans en Henk Talen hebben tot en met 2009 namens de D.G.V. deel uitgemaakt van de Werkgroep Vliegvelden. Doel was om een boek te schrijven over alle vliegvelden in Nederland: Duitse, Britse en Amerikaanse.

Het boek Vliegvelden in oorlogstijd verscheen in 2009 . En het moet gezegd: het is een standaardwerk van 512 pagina’s geworden met veel foto’s, kaarten en tekeningen. 

Projectgroep Luchtoorlog Oost-Brabant(PLOB)

Sinds het jaar 2000 is de werkgroep PLOB actief met onderzoek te doen naar de luchtoorlog in de periode 1940-1945 in de regio en deze op schrift te stellen.

Boek over vier vliegvelden

Ruud Wildekamp, Jaap Woortman en Toon van de Wetering besloten in 2010 dat de tijd rijp was om een boek samen te stellen over de vliegvelden De Rips, Helmond, Paashoef en Zwanenbeemd.

Veel verzamelde maar ongebruikte gegevens voor het boek Vliegvelden in oorlogstijd, konden nu gebruikt worden om deze vliegvelden goed uit de verf te laten komen. Het resultaat was een uitgave door Heemkundekring De Kommanderij Gemert in samenwerking met de Documentatiegroep Volkel van een 158 pagina’s tellend boekwerk met tal van kaarten, documenten, tekeningen en foto’s, dat in september 2011 in Gemert werd gepresenteerd.

Uitwisseling gegevens

Op de dinsdagen komen de meeste leden van de DGV naar de traditiekamer en onder het genot van een kop koffie worden dan de resultaten van de diverse onderzoeken uitgewisseld, foto’s getoond, vragen gesteld en rapporten besproken.

Tentoonstellingen

De Documentatiegroep Volkel trad in september 1977 voor het eerst naar buiten door middel van het inrichten van een etalage over de luchtoor­log in de speelgoedwinkel van Harry van Lanen in Uden.

De eerste grote tentoonstelling waaraan de Documentatiegroep deelnam, werd in 1977 gehouden in de oude manschappenkantine op de vliegbasis Volkel. Niet geremd door enige kennis of ervaring op tentoonstellingsgebied, pakte de Documentatiegroep Volkel groots uit met tafels vol met vele oude voorwerpen, crash-onderdelen, landkaarten met crashlocaties, foto's en geleende vliegtuigmodellen.

Daarna volgde in 1980 een tentoonstelling in hangaar-3 ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van de Vliegbasis Volkel en ook op de Open Dag op Vliegbasis De Peel in datzelfde jaar was de groep present.

Met een stand op de Hilbo-beurs in een grote tent in Mill in 1981 en medewerking aan een tentoonstelling in het dorp Boekel ver­wierf de Documentatieroep Volkel ook enige naamsbekend-heid buiten het vliegveld.

Ook op de Open Dagen van de Klu in 1989, die op Vliegbasis Volkel werden gehouden, was de Docu­men­tatie­groep Volkel aanwezig met een stand met foto's en voor­werpen uit de RAF-periode.

Op de Open Dagen van 1995 op Volkel verzorgde de groep ook een

uitgebreide stand, maar presenteerde zich vanaf dat moment hoofdzake­lijk als Traditiekamer i.p.v. als Documentatie­groep.

                                      

 TERUG